Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
WYŁĄCZNIE DLA STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
Ubezpieczenie na rok akademicki 2019/2020 dostępne wkrótce